Ebedi Takvim


Kamu Kurumları

17 Kasım 2010 ÇarşambaCumhurbaşkanlığı www.cankaya.gov.tr
Türkiye Büyük Millet Meclisi www.tbmm.gov.tr
Başbakanlık www.basbakanlik.gov.tr
Genel Kurmay Başkanlığı www.tsk.mil.tr
Adalet Bakanlığı www.adalet.gov.tr
Bayındırlık Bakanlığı www.bayindirlik.gov.tr
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı www.calisma.gov.tr
Çevre ve Orman Bakanlığı www.cevreorman.gov.tr
Dışişleri Bakanlığı www.mfa.gov.tr
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı www.enerji.gov.tr
İçişleri Bakanlığı www.icisleri.gov.tr
Kültür ve Turizm Bakanlığı www.kulturturizm.gov.tr
Maliye Bakanlığı www.maliye.gov.tr
Milli Eğitim Bakanlığı www.meb.gov.tr
Milli Savunma Bakanlığı www.msb.gov.tr
Sağlık Bakanlığı www.saglik.gov.tr
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı www.sanayi.gov.tr
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı www.tarim.gov.tr
Ulaştırma Bakanlığı www.ubak.gov.tr
Danıştay www.danistay.gov.tr
Sayıştay www.sayistay.gov.tr
Yargıtay www.yargitay.gov.tr
Yüksek Seçim Kurulu www.ysk.gov.tr
Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı www.aile.gov.tr
Anadolu Ajansı www.anadoluajansi.gov.tr
Anıtkabir www.anitkabir.gov.tr
Atatürk Araştırma Merkezi Başk. www.atam.gov.tr
SGK Genel Müdürlüğü www.sgk.gov.tr
Basın Yayın Ve Enformasyon Genel Müdürlüğü www.byegm.gov.tr
Gap Bölge Kalkınma İdaresi www.gap.gov.tr
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü www.tapu.gov.tr
BOTAŞ www.botas.gov.tr
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü www.darphane.gov.tr
Devlet İstatistik Enstitüsü www.die.gov.tr
Devlet Planlama Teşkilatı www.dpt.gov.tr
Dış Ticaret Müsteşarlığı www.foreigntrade.gov.tr
Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü www.emekli.gov.tr
Emniyet Genel Müdürlüğü www.egm.gov.tr
Exim Bank www.eximbank.gov.tr
Gelirler Genel Müdürlüğü www.gelirler.gov.tr
Gümrükler Genel Müdürlüğü www.gumruk.gov.tr
Hazine Müsteşarlığı www.hazine.gov.tr
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi www.igeme.org.tr
İzmir Büyükşehir Belediyesi www.izmir.bel.tr
İzmir Valiliği www.izmir.gov.tr
Karayolları Genel Müdürlüğü www.kgm.gov.tr
KOSGEB www.kosgeb.gov.tr
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü www.khgm.gov.tr
Kredi ve Yurtlar Kurumu www.kyk.gov.tr
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü www.mta.gov.tr
Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü www.mahalli-idareler.gov.tr
Merkez Bankası www.tcmb.gov.tr
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü www.meteor.gov.tr
Milli İstihbarat Teşkilatı www.mit.gov.tr
Milli Kütüphane www.mkutup.gov.tr
Milli Piyango İdaresi www.millipiyango.gov.tr
Milli Produktivite Merkezi www.mpm.org.tr
Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi www.nukleer.gov.tr
ÖSYM www.osym.gov.tr
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı www.oib.gov.tr
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü www.pigm.gov.tr
Rekabet Kurumu Başkanlığı www.rekabet.gov.tr
Savunma Sanayi Müsteşarlığı www.ssm.gov.tr
Sermaye Piyasası Kurumu www.spk.gov.tr
Sivil Savunma Genel Müdürlüğü www.ssgm.gov.tr
Sos. Hiz. Çocuk Esirgeme Kurumu www.shcek.gov.tr
Tarım-Kredi Kooperatifleri Birliği www.tarimkredi.gov.tr
TEDAŞ www.tedas.gov.tr
Tekel Genel Müdürlüğü www.tekel.gov.tr
Telsiz Genel Müdürlüğü www.tgm.gov.tr
TODAİE www.todaie.gov.tr
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı www.toki.gov.tr
TURMOB www.turmob.org.tr
TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr
Türk Dil Kurumu www.tdk.gov.tr
Türk Hava Yolları www.turkishairlines.com
Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı www.tika.gov.tr
Türk Standartları Enstitüsü www.tse.org.tr
Türk Tarih Kurumu www.ttk.gov.tr
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu www.atom.gov.tr
Türkiye Bilimler Akademisi www.tuba.gov.tr
TÜBİTAK www.tubitak.gov.tr
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri www.tdci.gov.tr
Türkiye Devlet Demiryolları www.tcdd.gov.tr
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti www.tgc.org.tr
Türkiye Gübre Sanayi A.Ş. www.tugsas.gov.tr
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü www.iskur.gov.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği www.tobb.org.tr
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıwww.tpao.gov.tr
Türkiye Posta Telgraf Teşkilatı

www.ptt.gov.tr

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu www.trt.net.tr
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. www.turkseker.gov.tr
Türkiye Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü www.tagem.gov.tr
Türkiye'nin Sesi Radyosu www.tsr.gov.tr
Yüksek Öğretim Kurulu www.yok.gov.tr
Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Enstitüsü www.tae.org.tr
İnsan Hakları Başvuruları www.ihb.gov.tr
İnsan Hakları Başvuruları www.ihk.gov.tr
İnsan Hakları Başvuruları www.humanrights.gov.tr

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 
Slayt (İZMİR RESİMLERİ)

İzmir haritası


taksi durakları

İZMİR TAKSİ DURAKLARI A B C Ç E
F G H I J
TELEFON NUMARALARIK L M N O
Aranan semtin ilk baş harfini işaretleÖ P R S Ş
BUL tıklatınT U Ü V Y
Z
İZMİR Alan kodu 232