Ebedi Takvim


CarefourSA

22 Kasım 2009 Pazar

git--CarrefourSA AVM
Şirketimizin ana sözleşmesi, 09.09.1991 tarihinde Ticaret Sicili’ne tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 12.09.1991 tarihli ve 2858 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nda 278724/226306 sicil numarası ile kayıtlıdır.

Kuruluş sermayesi 250.-YTL’dır.
Şirketimiz 31.10.1996 tarihinde Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. ile imzalanan Hissedarlık Sözleşmesi uyarınca Sabancı Holding ile bir ortak girişim haline gelerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 27.01.1997 tarihli ve 4217 sayılı nüshasında CarrefourSA ünvan değişikliği ve sair ana sözleşme tadilleri neşr ve ilan olunmuştur.
2001 yılı içinde İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’nun 285913/233495 sicil sayısında kayıtlı Continent Alışveriş Merkezleri Ticaret A.Ş. ünvanlı şirketi Türk Ticaret Kanunu’nun 451 ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 37-39 maddeleri hükümleri dairesinde devir almak suretiyle birleşmiştir.
2005 yılının mayıs ayında gerçekleştirilen satın alma operasyonuyla Gima ve Endi şirketleri satın alınmıştır.Bu operasyonla, halka açık olan Gıda ve ihtiyaç Maddeleri T.A.Ş. (Gima)’ nın % 60.179 hissesi Fiba Grubundan, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun onayı ile de % 5.150 oranında hissesi çağrı yoluyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’ nda satın alınmıştır.
Bunun sonucu olarak Gima’ nın % 65.329 hissesine CarrefourSA sahip olmuş ve şirket yönetimi el değiştirmiştir.
CarrefourSa ve Gima Yönetim Kurulları, basitleştirilmiş bir şirket yapısı oluşturmak amacı ve her iki şirketin birleşmesinden doğacak işbirliği ve sinerjiden daha etkin bir şekilde faydalanılması beklentisiyle Türk Ticaret Kanunu’ nun 451. maddesi, Kurumlar Vergisi Kanunu’ nun 37-39. maddeleri çerçevesinde Gima’ nın, CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.’ ne devrolunması suretiyle birleşmesine karar verilmiştir.Birleşme işlemi 31.07.2006 tarihinde yapılan her iki şirketin Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında onaylanarak gerçekleşmiştir.
Birleşme sonrası, Borsa Yönetim Kurulu’ nun 16.08.2006 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde, Gima hisse senetlerinin işlem sırası 22.08.2006 tarihinden itibaren kapatılmış olup, 24.08.2006 tarihinden itibarenCarrefourSA A.Ş.’ nin A ve B grubu paylarının işlem sıraları CARFA ve CARFB kodlarıyla açılarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsasında ilk gün Serbest fiyatla işlem görmeye başlamıştır.

0 yorum:

Yorum Gönder

 
 
 
Slayt (İZMİR RESİMLERİ)

İzmir haritası


taksi durakları

İZMİR TAKSİ DURAKLARI A B C Ç E
F G H I J
TELEFON NUMARALARIK L M N O
Aranan semtin ilk baş harfini işaretleÖ P R S Ş
BUL tıklatınT U Ü V Y
Z
İZMİR Alan kodu 232